Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og tilbyr både polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

ÅPEN SØKNAD | Miljøterapeut

Døgnenheten består av 33 døgnplasser fordelt på enhet for stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. I tillegg kommer dagenhet med 5 plasser.
Miljøterapeutstillingene er plassert i døgnenhet/ dagenhet og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege. Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg. 

Studenter innenfor 3.årig helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning blir vurdert.

For alle stillingene kan vi tilby

  • En spennende, utfordrende og variert jobb
  • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Gode mulighet for kompetanseutvikling
  • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler
  • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt. En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig med sertifikat kl. B.

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kvalitets- og HR konsulent Anette Østebø eller enhetsleder dag- og døgnenheten Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.