Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og tilbyr både polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

ÅPEN SØKNAD | Lege

Stillingen som lege inngår som del av den samlede legetjenesten ved institusjonen og utgjør et sentralt element i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient. Stillingens ansvarsområde omfatter hovedsakelig somatisk oppfølging knyttet til pasienten innlagt i våre døgnenheter. Stillingen er tillagt direkte behandlingsmessige, rådgivende og konsultative oppgaver. 

Hovedoppgaver:

 • Medisinsk ansvar for inntak, behandling og utskrivning av døgnpasienter i henhold til nærmere avtalt oppgavefordeling med institusjonens øvrige leger
 • Deltakelse i kliniske møter og rapportrutiner
 • Direkte bidrag med diagnostikk og medisinsk behandling av innlagte og polikliniske pasienter der andre er hovedbehandlere
 • Bistå med videre henvisning til annen spesialisthelsetjenesten når dette er nødvendig.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Sørge for at samtlige legetjenester ved institusjonen utføres i henhold til faglig forsvarlige standarder og gjeldende retningslinjer, forskrifter og lovverk


Kvalifikasjoner:

 • Lege, gjerne med erfaring fra allmennpraksis eller andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege med lisens og i påvente av turnustjeneste kan søke
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig


Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Fleksible arbeidstid som kan kombineres med andre arbeidsforhold
 • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning


Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

Nærmere henvendelse om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg  tlf: 52 73 30 00

For mer informasjon se: https://www.blakors.no/haugaland-asenter/