Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og tilbyr både polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

Miljøterapeuter ved døgnenhetene - NATT - 50,88 % og 49,3 % stilling

Stillingene er plassert i turnus i døgnenheten som består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester og døgnenhet.

Miljøterapeutene er organisert i et eget tverrfaglige behandlerteam i døgnenheten med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, samt lege. Døgnteamet inngår som del av et helhetlig behandlingstilbud rundt den enkelte pasient i samarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter. 

Vi søker nå 2 sykepleiere/ vernepleiere på natt, det vil også være mulighet til å jobbe ekstravakter på dag, kveld og natt. Studenter innenfor sykepleie/ vernepleie vil bli vurdert.

Vi kan tilby:

  • Et stimulerende fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
  • Gode muligheter for egen faglig utvikling
  • Godt, trivelig, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø
  • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
  • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt. En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig med sertifikat kl. B.

For alle stillingene gjelder tiltredelse etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kvalitets- og HR konsulent Anette Østebø eller enhetsleder dag- og døgnenheten Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ 

Søknadsfrist 04.12.2022.

Elektronisk søknadskjema via søkeknappen