Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge.Vi er i stadig utvikling og tilbyr både polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

Psykolog

Vi søker etter psykolog til vårt behandlerteam med arbeids- og ansvarsområde spesielt tilknyttet vår familieenhet.


De kliniske tjenestene ved Blå Kors Haugaland A-senter er basert på en organiseringsmodell som vekter relasjon, fleksibilitet, kontinuitet og sømløse overganger som organiserende prinsipp.


Dette innebærer at pasientene har samme behandler i hele sitt behandlingsforløp, uavhengig av omsorgsnivå og enhet for behandling.  Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam, hvor også psykologene med eget ansvar for familieenheten, har sin tilhørighet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige. Stillingen inngår i behandlerteam som består av psykologspesialister, psykologer, fagkonsulenter, psykiater og LIS lege.


Behandlingstilbudene våre er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenhet og familieenhet.


Familieenheten er en av våre to døgnenheter. Familieenheten gir et behandlingstilbud til småbarnsfamilier hvor en eller begge foreldre har rusmiddelrelaterte utfordringer og til gravide med rusmiddelproblem. Det legges til rette for individuell og langsiktig behandling med helhetlig innsats i familien. De ulike arenaene for behandling og arbeid med de ulike livsområdene knyttes sammen av et gjennomgående fokus på relasjon, tilknytning, mentalisering med mål om bl.a. varig rusmiddelmestring. Her får man en unik mulighet til å arbeide fokusert med endring og behandling over tid; et viktig bidra til å være med å forebygge generasjonsoverføring av uhelse.


De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Blå Kors Haugaland A-Senter har derfor et omfattende og bredspektret program for etter- og videreutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse- og behandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi, pårørende- og familiearbeid.


Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.


Vi kan tilby:

  • Et stabilt og særdeles godt arbeidsmiljø.
  • Tilhørighet i et tverrfaglig og høykompetent team bestående av 88 ansatte
  • Gode mulighet for videreutdanning og kompetanseutvikling inkludert spesialisering
  • Meningsfylte og berikende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktig lønn basert på tariffavtalen til Virke
  • God pensjons- og forsikringsordninger
  • Flotte lokaliteter i Haraldsgata i Haugesund sentrum med gode bussforbindelser
  • Kantine, treningsrom og sykkelparkering

 
Stillingen er 50 prosent dedikert til pasientarbeid relatert til familieenheten og 50 prosent til øvrig behandlingsansvar til pasienter med avhengighetsproblematikk.


Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt. 

Menn oppfordres til å søke stillingen.  

Ønsket tiltredelse 01.02.2023 eller etter avtale.

 
For nærmere opplysninger kan du kontakte oss via sentralbord tlf 52733000 eller sende mail:

 

Søknadsfrist: 04.12.22

For mer informasjon se: https://www.blakors.no/haugaland-asenter/

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.