Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Jobber fra Blå Kors Haugaland A-senter

Vi søker lege/medisinstudent med lisens til vårt behandlerteam i perioden 14. juni til og med 9. juli
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 14 mar 2021
Miljøterapeuter med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning (fast stilling og vikariater)
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 21 mar 2021
Ferievikarer
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 21 mar 2021