Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Jobber fra Blå Kors Haugaland A-senter

Vi søker etter miljøterapeut med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning til ledig fast 100 % stilling
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 27 sep 2020
Vi søker etter psykolog og psykologspesialist til vårt behandlerteam
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial -> Helse -> Psykiatri- og psykologitjenester
Utløpsdato: 27 sep 2020