Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Jobber fra Blå Kors Haugaland A-senter

Psykolog
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 11 des 2022
Miljøterapeuter ved døgnenhetene - NATT - 50,88 % og 49,3 % stilling
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 4 des 2022
ÅPEN SØKNAD | Lege
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2022
ÅPEN SØKNAD | Psykolog
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial -> Helse -> Psykiatri- og psykologitjenester
Utløpsdato: 31 des 2022
ÅPEN SØKNAD | Miljøterapeut
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2022
ÅPEN SØKNAD | Kokk, renholdsoperatør og kjøkkenmedarbeider
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Hotell, Restaurant og Reiseliv -> Restaurant og kjøkken -> Kantine / Catering / Storhusholdning
Renhold, vedlikehold og renovasjon -> Rengjøringsmedarbeider
Utløpsdato: 31 des 2022

Åpen søknad som psykolog/ psykologspesialist

De kliniske tjenestene ved Blå Kors Haugaland A-senter/BKHAS er basert på en organiseringsmodell som vekter relasjon, fleksibilitet, kontinuitet og sømløse overganger som organiserende prinsipp. Dette innebærer at pasientene har samme behandler i hele sitt behandlingsforløp, uavhengig av omsorgsnivå og enhet for behandling.  Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige. Stillingen inngår i behandlerteam som består av psykologspesialister, psykologer, fagkonsulenter, psykiater og LIS lege.

Behandlingstilbudene våre er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Familieenheten er en av våre tre døgnenheter. De ulike arenaene for behandling og arbeid med de ulike livsområdene knyttes sammen av et gjennomgående fokus på relasjon, tilknytning, mentalisering med mål om bl.a. varig rusmiddelmestring.  

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse- og behandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi, pårørende- og familiearbeid.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.


Vi kan tilby:

  • Et stabilt og særdeles godt arbeidsmiljø
  • Tilhørighet i et tverrfaglig og høykompetent team
  • Gode mulighet for videreutdanning og kompetanseutvikling
  • Meningsfylte og berikende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktig lønn
  • God pensjonsordning

 
Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Klinikksjef: psykologspesialist Johanna Stueland Bjørkavåg

For mer informasjon se: https://www.blakors.no/haugaland-asenter/