Helgeland Museum

I Brønnøy kommune har Helgeland Museum ansvar for Velfjord bygdemuseum med et nytt museumsbygg og 20 eldre bygninger med store og varierte samlinger . Kontoret ligger i Hommelstø hvor en også finner blant annet skole, barnehage, butikk, bibliotek og serveringssteder.

Avdelingsleder - vikar

Vi har ledig vikariat for avdelingsleder ved vår avdeling i Hommelstø - Brønnøy kommune
Til stillingen søker vi initiativrik person som vil få ansvar for å ivareta avdelingslederoppgavene fram til 31.12.2018
Formidlingsarbeidet retter seg mot folk i regionen, skolene og reiselivet.

Aktuelle oppgaver:

  • Delta i planlegging av museets formidlingsopplegg for sesongen 2018
  • Forestå og organisere formidling ved avdelingen
  • Ivareta lokale samlinger
  • Tilsyn og drift av musets bygningsanlegg

Det er ønskelig med tre års utdanning utover videregående skole, gjerne på mastergradsnivå. Realkompetanse kan til en viss grad erstatte kravet til formell utdanning.

Mange former for utdanning og praksis er relevant for stillingen f.eks. fra: formidling, undervisning, kulturhistorie, samlingsarbeid og bygningsvern.

Gode samarbeidsevner, personlig initiativ og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt.

Stillingen er i utgangspunktet heltid, men avhengig av søkernes situasjon kan alternativ arbeidstidsordning avtales.

Pensjonsordning . Lønn etter avtale.
Søknadsfrist 31.1.18
Nærmere opplysning ved henvendelse til kontorsjef Steinar Smedseng tlf. 75 11 01 04
eller avdelingsleder Helle Estensen 993 63 594

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.