Helgeland Museum

Velkommen til oss i Helgeland Museum. Vi arbeider i et område som strekker seg fra riksgrensen og Nordlands høyeste fjell til de ytterste øyer på Helgelandskysten.

Helgeland Museum ble etablert i 2003. Vi har i dag ca 45 ansatte fordelt på avdelinger i 18 kommuner. Museets administrasjon ligger i Mosjøen. Vi er et museum i stadig utvikling, noe som byr på mange spennende oppgaver. 

 

Helgeland Museum har høgt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse på ulike kultur- og naturhistoriske fagområder, håndverksfag og administrasjon. 

Fagleder formidling Helgeland Museum, Mosjøen

Innledning:

 • Formidling av kultur- og naturhistoriske tema.
 • I fremtiden skal museet i tillegg ha visuell kunst i samling og formidling.
 • Stillingen er del av ledergruppen og direktørens stab i Helgeland Museum.
 • Museets administrasjon, kontorplass ligger i Mosjøen men arbeidet er over hele Helgeland, stillingen innebærer mye reising

Du vil ha ansvar for:

 • Utvikle historier fra ide til realisering: utstillinger, audiovisuelle produksjoner, publikasjoner og museumspedagogiske produkter i samarbeid med fagstab
 • Markedsføring av Helgeland Museum
 • Sette opp samarbeidsstrukturer mellom avdelingene innen formidling

Kompetansekrav:

 • Høyere utdanning innen museumsrelevante fag, formidlingsfag, gjerne på masternivå
 • Erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid
 • Bred interesse for kunst, kulturhistorie- og samfunnsspørsmål
 • Kunnskap i å tolke, omdanne og anvende sosiale media, statistikk og informasjon.
 • Førerkort B

Felles for stillingene:

 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Helgeland Museum har tariffavtale gjennom Virke.
 • Pensjonsordning som pr i dag er i KLP.
 • Krav om politiattest (gjelder ikke tilkallingsvikar renhold)

Nærmere opplysninger om stillingene

Direktør Janicke Kernland, mobil 469 21 301, jake@helgelandmuseum.no
Organisasjons- og personalleder Tone Larsen tlf 751 10102, tola@helgelandmuseum.no

Søknadsfrist 5. mars 2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.