Helgeland Museum

Velkommen til oss i Helgeland Museum. Vi arbeider i et område som strekker seg fra riksgrensen og Nordlands høyeste fjell til de ytterste øyer på Helgelandskysten.

Helgeland Museum ble etablert i 2003. Vi har i dag ca 45 ansatte fordelt på avdelinger i 18 kommuner. Museets administrasjon ligger i Mosjøen. Vi er et museum i stadig utvikling, noe som byr på mange spennende oppgaver. 

 

Helgeland Museum har høgt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse på ulike kultur- og naturhistoriske fagområder, håndverksfag og administrasjon. 

Avdelingsleder Vefsn Museum, Mosjøen

Ønsker du å lede en kunnskapsorganisasjon og inspirere medarbeidere og kolleger? Vi søker etter en avdelingsleder med praksis fra museer eller andre kulturhistoriske institusjoner og med evne til strategisk ledelse. Som avdelingsleder vil du spille en viktig rolle i lokalsamfunnet og ha stor påvirkningskraft.

Avdelingen i Mosjøen, Vefsn kommune, har by- og bygningshistorie som hovedtema. Hovedanlegget ligger i Sjøgata verneområde.  I tillegg kommer friluftsmuseum ved Dolstad, magasiner, fotoavdeling og verksteder. Museet vil i løpet av de nærmeste årene etablere nytt museumsanlegg. Staben i Mosjøen utgjør 4,8 stillinger.

Du vil få ansvar for:

 • Planlegging og videreutvikling av museets virksomhet i Vefsn kommune
 • Utvikling og drift av samlinger, kunnskapsoppbygging og dokumentasjonsarbeid
 • Fag-, personal- og økonomiansvar for avdelingen
 • Å bidra i samarbeidsprosjekter med øvrige avdelinger
 • Formidling til lokalmiljø, skole og reiseliv
 • Å sørge for tilsyn og drift av museumsanleggene i avdelingen
 • Prosjektledelse
 • Lokale og regionale samarbeidstiltak

 Ansvarsområde kan endres i takt med utviklingen og endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra museer eller andre kulturhistoriske institusjoner
 • Strategisk hode og evne til å være en god leder
 • Evne til å inspirere og motivere
 • Godt norsk muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges.

Utdanning:

 • Søkere bør ha høyere utdanning tilsvarende masternivå og bred interesse for kulturhistorie og samfunnsspørsmål

Relevant erfaring og dokumenterte resultater kan i en viss utstrekning kompensere for kravet til høyere formell utdanning

 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Helgeland Museum har tariffavtale gjennom Virke.
 • Pensjonsordning som pr i dag er i KLP.
 • Krav om politiattest (gjelder ikke tilkallingsvikar renhold)

Nærmere opplysninger om stillingene
avdelingsleder Kari Sommerseth Jacobsen, mobil 915 66 928 kajo@helgelandmuseum.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.