Home-Start Familiekontakten Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer,
28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak.  Over 1200 ansatte og 1300 frivillige driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling, rehabilitering og oppfølging. Blå Kors arbeider målrettet for å inkludere mennesker uavhengig av religion og kulturtilhørighet. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. 

Vil du være med og videreutvikle et unikt tilbud til sårbare sped- og småbarnsfamilier i Oslo? Home-Start Familiekontakten Blå Kors søker

Koordinator i 100 % stilling

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et internasjonalt familiestøtteprogram som gir regelmessig støtte og hjelp til småbarnsfamilier som strever i hverdagen av ulik årsak. Ideen bak HSF er at familiene skal få hjelp av en likeverdig person. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp 2-4 timer pr. uke i ca. 6 mnd. Støtten gis av frivillige (familiekontakter) i familiens eget hjem.

Blå Kors har en egen HSF-avdeling i Oslo, med byomfattende funksjon og 34 familiekontakter. Som koordinator vil du bli en del av et team på to ansatte som sammen utgjør bindeleddet mellom familier, familiekontakter og hjelpeapparat for øvrig.  

Arbeidsoppgaver

 • Motta henvendelser, gå på hjemmebesøk og kartlegge behovet for hjelp i familiene
 • Samarbeide med ulike tjenester i offentlig og frivillig sektor til familienes beste
 • Rekruttering, opplæring og veiledning av familiekontakter
 • Planlegge og arrangere tema- og veiledningskvelder
 • Markedsføre avdelingens tilbud til aktuelle samarbeidspartnere i Oslo
 • Bidra innovativt med utvikling av virksomhetens tilbud
 • Ettermiddags-/kveldsarbeid må påregnes 1-2 x i uka

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning
 • Barnevernsfaglig bakgrunn/erfaring er ønskelig
 • Kunnskap og erfaring om spedbarn og tidlig intervensjon i småbarnsfamilier er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med psykisk helse
 • Veiledererfaring
 • Kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet
 • Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt
 • Datakyndig

Personlige Egenskaper

 • Faglig trygg, selvstendig og ansvarlig
 • God lagspiller: Fleksibel, lyttende og tydelig
 • Initiativrik, positiv og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å se ressurser, muligheter, engasjere og motivere
 • Er nøyaktig, strukturert og kan jobbe planmessig

Vi kan tilby:

 • Et allsidig, tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter i trivelige lokaler på Blå Kors Barnas Stasjon i Biermanns gate i Oslo
 • Meningsfulle, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksitid
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale


Ønsker du flere opplysninger om stillingen?
Ta kontakt med virksomhetsleder Erle Katina Engelstad på 9097 2615. E-post: .
Se evt. www.home-start-norge.no for mer informasjon.

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte innen 01. juni. Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

For spørsmål ang. registrering av søknad, kontakt support 33002800 eller support@jobbdirekte.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.