Hunton Fiber AS

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av produkter og løsninger som i all hovedsak er basert på trefiber. Ved våre to fabrikker på Gjøvik gjør vi granflis om til byggematerialer. Flisen kommer fra lokale sagbruk, og er restkapp fra trelastproduksjon. Ved å utnytte flis i produksjon av nye produkter bidrar vi til at hele tømmerstokken utnyttes og ingenting går til spille.

Det er naturen som skaper våre råvarer. Derfor har Hunton fokus på miljø fra flis til sluttbruker. Å bygge med tre og trefiber bidrar til å redusere klimafotavtrykket, samtidig som byggene blir gode å bo og varer lenge. Alt trevirke vi bruker i produksjonen kommer fra PEFC™-sertifisert skogbruk.

Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889, og gjennom generasjoner har vi bygd opp en sterk kompetanse i å produsere og bygge med trefiber – byggematerialet for dagens og morgendagens bygg.

Vår totale eksportandel er på ca 40 %. Hunton har 160 ansatte og hovedkontor med fabrikk på Gjøvik og Skjerven. Vi har salgskontor i Asker og Malmø i tillegg til salgsteam i Finland og Danmark.

Er du vår nye kjelpasser?

Helt siden 1889 har Hunton vært stolt produsent av kvalitetsprodukter for bygg og anlegg. Hjertet i virksomheten vår er fabrikkene våre på Gjøvik og på Skjerven. Her produserer vi trefiberbaserte byggematerialer av flis fra norsk granskog.

Nå søker vi etter en kjelpasser som kan overvåke, drifte og kontrollere kjelanlegget, og som vil være med å videre utvikle og drifte våre fyrhus.

Hunton søker etter en kjelpasser som vil få medansvar for vårt operatørstyrte og forebyggende vedlikehold, og som vil være med å videreutvikle og drifte våre fyrhus.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift av fyrhus
 • Enklere vedlikeholdsoppgaver og operatørstyrt vedlikehold
 • Truckkjøring
 • Andre driftsoppgaver


Personlige egenskaper:

 • Opptatt av HMS
 • Interessert i forbedringsarbeid, og å finne nye gode løsninger sammen med andre
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel i forhold til alternative vakt og skiftordninger
 • Du kjenner deg igjen i våre verdier- troverdig og fremtidsrettet

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjelpassersertifikat, krav
 • Minimum 3 års erfaring fra prosessindustri
 • Relevant fagbrev vil bli vektlagt
 • Kompetanse og interesse innen mekanikk og digitalisering
 • Erfaring med operatørstyrt vedlikehold
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper, styringssystemer
 • Trucksertifikat
 • Erfaring med kontinuerlig forbedringsarbeid


Vi tilbyr:

 • En stilling hvor du har mulighet til å påvirke og utforme arbeidsmåten
 • En spennende produksjonsbedrift i vekst, med konkurransedyktige og fremtidsrettede produkter og løsninger
 • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, god pensjonsordning

 

Andre opplysninger

 • Fast stilling
 • Arbeidssted Hunton, Gjøvik/Skjerven

 

Søknadsfrist snarest, senest 29. april 2021.