Hunton Fiber AS

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av produkter og løsninger som i all hovedsak er basert på trefiber. Ved våre to fabrikker på Gjøvik gjør vi granflis om til byggematerialer. Flisen kommer fra lokale sagbruk, og er restkapp fra trelastproduksjon. Ved å utnytte flis i produksjon av nye produkter bidrar vi til at hele tømmerstokken utnyttes og ingenting går til spille.

Det er naturen som skaper våre råvarer. Derfor har Hunton fokus på miljø fra flis til sluttbruker. Å bygge med tre og trefiber bidrar til å redusere klimafotavtrykket, samtidig som byggene blir gode å bo og varer lenge. Alt trevirke vi bruker i produksjonen kommer fra PEFC™-sertifisert skogbruk.

Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889, og gjennom generasjoner har vi bygd opp en sterk kompetanse i å produsere og bygge med trefiber – byggematerialet for dagens og morgendagens bygg.

Vår totale eksportandel er på ca 40 %. Hunton har 160 ansatte og hovedkontor med fabrikk på Gjøvik og Skjerven. Vi har salgskontor i Asker og Malmø i tillegg til salgsteam i Finland og Danmark.

Vi ser nå etter en fremtidsrettet prosessingeniør med øye for forbedringsarbeid!

Ønsker du å jobbe med kontinuerlig forbedring og optimalisering hos en spennende produksjonsbedrift i sterk vekst? Hunton er en av Nordens ledende produsenter av byggemateriale som i all hovedsak er basert på trefiber. Dette er byggematerialer som trefiberisolasjon, vindsperrer og trinnlydsplater – som også kan settes sammen i system som Huntonveggen, Huntongulvet og Huntontaket.

Til våre produksjonslinjer hos fabrikkene våre på Gjøvik og Skjerven, ser vi nå etter en ingeniør som er proaktiv, og har et øye for forbedringsarbeid med gjennomføringsevne.

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning, minimum bachelor
 • Produksjonserfaring, prosessindustri er en fordel, minimum 5 års erfaring
 • Erfaring og kunnskap om kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Kjennskap til statistiske analyser, simuleringer og prosesskontroll
 • Gode IT og språk kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Troverdig og fremtidsrettet
 • Tar initiativ til forbedringer og har høy gjennomføringsevne
 • Trives med selvstendige oppgaver og teamarbeid på tvers av avdelinger
 • Mål- og kvalitetsbevisst, opptatt av kontinuerlige forbedringer

Oppgaver:

 • Arbeide med å sikre økt produktivitet i våre fabrikker, inkludert optimalisering/forbedringer av våre mange produksjonslinjer
  • Kontinuerlig forbedring og optimalisering gjennom evaluering av produksjons-/vrakdata og statistiske analyser.
  • Kontinuerlig forbedring av bedriftens prosessrelaterte prosedyrer og metodikk.
 • Deltakelse i FoU prosjekter for videreutvikling av våre prosesser.
 • Lede / delta i tverrfaglige og høyt kompetente team for avansert automatisert produksjon.

Hunton tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Karriere- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et selskap i vekst med fremtidsrettede produkter

Annet:

 • Rollen rapporterer til Produksjonsdirektør
 • Arbeidssted er på Gjøvik / Skjerven
 • Se www.hunton.no for mer informasjon om selskapet og produktene