Hunton Fiber AS

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av produkter og løsninger som i all hovedsak er basert på trefiber. Ved våre to fabrikker på Gjøvik gjør vi granflis om til byggematerialer. Flisen kommer fra lokale sagbruk, og er restkapp fra trelastproduksjon. Ved å utnytte flis i produksjon av nye produkter bidrar vi til at hele tømmerstokken utnyttes og ingenting går til spille.

Det er naturen som skaper våre råvarer. Derfor har Hunton fokus på miljø fra flis til sluttbruker. Å bygge med tre og trefiber bidrar til å redusere klimafotavtrykket, samtidig som byggene blir gode å bo og varer lenge. Alt trevirke vi bruker i produksjonen kommer fra PEFC™-sertifisert skogbruk.

Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889, og gjennom generasjoner har vi bygd opp en sterk kompetanse i å produsere og bygge med trefiber – byggematerialet for dagens og morgendagens bygg.

Vår totale eksportandel er på ca 40 %. Hunton har 160 ansatte og hovedkontor med fabrikk på Gjøvik og Skjerven. Vi har salgskontor i Asker og Malmø i tillegg til salgsteam i Finland og Danmark.

Er du vår nye Business Controller?

Har du lyst til å være med på å skape resultater i en grønn fremtid?

Vi trenger en ny kollega i vår økonomiavdeling som trigges av å skape resultater og bidra til enda bedre lønnsomhet for Hunton. Den vi ser etter er nysgjerrig på hva som skaper lønnsomhet og hvordan vi kan utvikle konsernet videre.

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av produkter og løsninger som i all hovedsak er basert på trefiber. Ved våre to fabrikker på Gjøvik gjør vi granflis om til byggematerialer. Flisen kommer fra lokale sagbruk, og er restkapp fra trelastproduksjon. Ved å utnytte flis i produksjon av nye produkter bidrar vi til at hele tømmerstokken utnyttes og ingenting går til spille.
Det er naturen som skaper våre råvarer. Derfor har Hunton fokus på miljø fra flis til sluttbruker. Å bygge med tre og trefiber bidrar til å redusere klimafotavtrykket, samtidig som byggene blir gode å bo og varer lenge. Alt trevirke vi bruker i produksjonen kommer fra PEFC™-sertifisert skogbruk.
Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889, og gjennom generasjoner har vi bygd opp en sterk kompetanse i å produsere og bygge med trefiber – byggematerialet for dagens og morgendagens bygg.

Vår totale eksportandel er på ca. 30 %. Hunton har 160 ansatte og hovedkontor med fabrikk på Gjøvik og Skjerven. Vi har salgskontor i Asker og Malmø i tillegg til salgsteam i Finland og Danmark.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utarbeide relevante analyser til bruk for styring og beslutninger i konsernet
 • Være støttespiller for andre avdelinger i konsernet og bidra med analytisk perspektiv
 • Være en aktiv støttespiller i budsjettarbeidet for avdelingene i Hunton konsernet
 • Pro aktivt involvere seg i konsernets drift
 • Leter etter forbedringer i konsernet og drive gjennom disse
 • Holde seg oppdatert på utviklingen innenfor digitalisering og digitale verktøy
 • Ad hoc analyser og rapporter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Analytisk, nysgjerrig og løsningsorientert
 • God kompetanse med relevante analyseverktøy generelt og Power BI spesielt
 • Høyere økonomiske utdannelse
 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 • Nøyaktig, men likevel inneha evnen til skille det vesentlige fra det uvesentlige
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Være en god ambassadør for økonomiavdelingen
 • Kjennskap til Dynamics NAV er en fordel, men ingen forutsetning

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har god forretningsforståelse og evne og interesse til å forstå hva som skaper forretningsverdi. Du er analytisk sterk og forstår raskt avhengigheter og påvirkninger på tvers av forretningsenheter. Som person er du selvstendig og uredd, du bygger raskt relasjoner internt i selskapet og tørr å stille spørsmål og utfordre. Andre vil beskrive deg som en person som tar initiativ og er proaktiv i ditt arbeid. Samtidig er du rasjonell med en profesjonell skepsis i tilnærmingen til det som presenteres.

Samarbeid er noe du trives godt med, og du er opptatt av å nå fastsatte mål sammen med andre. Har du i tillegg fokus på kvalitet i arbeidet ditt og evner å levere arbeidet på en effektiv måte, da har du mange av egenskapene som skal til for å lykkes i rollen hos oss. 

Hunton tilbyr: 

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Karriere- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et selskap i vekst med fremtidsrettede produkter

Annet: 

 • Stillingen rapporterer til Økonomidirektør
 • Arbeidssted er på Gjøvik / Skjerven
 • Se hunton.no for mer informasjon om selskapet og produktene 

Søknadsfrist snarest, men senest 25. Juni 2021, vi intervjuer løpende aktuelle kandidater.

Ved spørsmål om stillingen kontakt vår Økonomidirektør, Sven Østgulen på 900 45 141