Hunton Fiber AS

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av trefiberbaserte byggematerialer. I mer enn 130 år har vi levert produkter og løsninger til hus, hytter, barnehager, skoler og yrkesbygg for millioner av mennesker i flere land. Å bygge med tre bidrar til å redusere klimafotavtrykket, samtidig som byggene blir gode å leve i og varer lenge. Vi har hovedkontor og fabrikker på Gjøvik, salgskontorer i Norden, og omsatte for mer enn 600 millioner kroner i 2021. Hunton er sertifisert etter følgende standarder: ISO-9001, ISO-50001, PEFC og Miljøfyrtårn.

Vi søker prosjektleder!  

Vil du være med på å bidra til vår utvikling innen produksjon av trefiberbaserte produkter? 

Vi søker en erfaren prosjektleder som kan bidra til utvikling av våre produksjonssteder, og kan lede større investeringsprosjekter innenfor treforedling/ prosessindustri. 


Sentrale arbeidsoppgaver
  

 • Lede investeringsprosjekter i samarbeid med andre funksjoner i bedriften, og eksterne aktører
 • Arbeide med å sikre økt produktivitet i våre fabrikker, inkludert optimalisering/forbedring av våre produksjonslinjer
 • Deltakelse i FoU prosjekter for videreutvikling av våre prosesser
 • Høyt fokus på HMS i investeringer
 • Lede/delta i tverrfaglige og høyt kompetente team

 
Ø
nskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere teknisk utdanning fra universitet eller høyskole. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Dokumentert erfaring fra større investeringsprosjekter, innen bygg, maskiner og produksjonslinjer 
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Erfaring fra prosessindustri
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper – skriftlig og muntlig  
 • God økonomisk og kommersiell forståelse 

 
Personlige egenskaper: 

 • Vi søker deg som er strukturert, systematisk og analytisk
 • Du er proaktiv, selvgående og utviklingsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner

  
Vi tilbyr 

 • En sentral og spennende rolle i et selskap i vekst, med fremtidsrettede produkter 
 • Selvstendig og utfordrende arbeidsoppgaver, og mulighet til å forme egen arbeidsdag
 • Karriere- ogutviklingsmuligheter  
 • Konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Et uformelt og inkluderende arbeidsmiljø


Søknadsfrist: Raskest mulig og senest 19. august 2022  

Arbeidsstedet er Hunton Fiber Gjøvik/Skjerven, og det er ønskelig at du bor i nærområdet.  
Stillingen rapporterer til Produksjonsdirektør. 

For mer informasjon om stillingen kontakt:
 Produksjonsdirektør Hege Eizenberger på +47 913 39 115 
eller HR-sjef Tore Bergsveen på +47 900 38 588.   

 Mer informasjon om selskapet finner du her: www.hunton.no