Insula AS

Insula AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet.

Insulas bedriftsportefølje består av 17 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige og Amanda Seafoods AS i Danmark. Totalt sysselsetter konsernet 1100 ansatte, og forventet omsetningen i 2017 er på NOK 6 mrd. For mer informasjon, se www.insula.no.

Masterdata-ansvarlig til sjømatkonsern i sterk vekst

Insula er et raskt voksende sjømatkonsern som gjennom oppkjøp de siste to årene har økt omsetningen fra 500 mill. til 6 mrd. En viktig oppgave for Insula er å integrere de oppkjøpte selskapene, bl.a. ved å implementere et felles ERP-system (M3). Selskapet ønsker å rekruttere en Masterdata-ansvarlig som vil være ansvarlig for etablering av felles masterdata i konsernet. De oppkjøpte selskapene har i stor grad forskjellige systemer, prosesser og masterdata.

Den første oppgaven vil derfor være å raskt sette seg inn i eksisterende forretningsmodeller og strategier og å etablere en felles mal for hele konsernet sammen med lokale prosesseiere og implementeringspartner av nytt ERP-system. Parallelt med/ etter at ERP-implementeringsprosjektet er ferdig vil det være viktig å gjennomføre oppdateringer av masterdata for å supportere effektiviseringstiltak slik som implementering av business intelligence-system og utvikling av ledelsesrapportering.

For å lykkes må Masterdata-ansvarlig ha tett dialog og få med seg ledergruppe, prosesseiere og medarbeidere på alle nivåer og etablere felles rammer og prosesser. Det vil være viktig å lytte, men samtidig være tydelig på hvilke masterdata som skal brukes og hvordan nye prosesser skal være.

Kandidatprofil

Personer med bakgrunn fra konsulentselskaper med fokus på ERP-/ BI- eller andre rapporteringssystemer oppfordres til søke på lik linje med de med omfattende erfaring med rapporteringssystemer (gjerne som superbruker), og/eller masterdata fra en linjestilling. God kjennskap til M3 og/ eller tilsvarende ERP-løsninger er en fordel. Med tanke på at enhetene i dag har mangelfull masterdata og at det mangler felles guidelines, prosesser eller systemer på konsernnivå er det viktig at riktig kandidat har gjennomføringskraft og er tydelig, samtidig som vedkommende må lytte og få med seg medarbeidere på alle nivåer på endringer.

Erfaring: Minimum 5 års relevant erfaring.

Arbeidssted: Selskapets hovedkontor er på Leknes/ Lofoten og det er ønskelig at kandidaten har arbeidssted i Leknes, men kandidater fra Osloregionen oppfordres også å søke da selskapet også har et kontor i Oslo.

Reisevirksomhet: Omfattende reisevirksomhet i Norden må påregnes.

Spørsmål om stillingen

Managing Partner, Sven Kilander
Telefon: 418 12 493

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.