Insula AS

Insula AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter i det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten, og avdeling for marked og forretningsutvikling i Oslo.

Insula har vokst strukturelt gjennom oppkjøp av 20 selskaper siden etableringen, og har nå ca 1300 ansatte og en ventet omsetning i 2017 på 6 mrd NOK. Konsernets innkjøpsbase utgjør om lag 5,5 mrd NOK. Selskapsporteføljen består av blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige, Amanda Seafood AS i Danmark og Escamar Oy i Finland. For mer informasjon, se www.insula.no.

Kategorileder innkjøp/Analytiker

Til nyopprettet innkjøpsfunksjon søker vi Kategorileder innkjøp/Analytiker

Sentralt i Insulas strategi står integrasjon av de oppkjøpte selskapene og realisering av inntekts- og kostnadssynergier. Innkjøpsområdet er et av konsernets viktigste fokusområder i arbeidet med realisering av synergiene, og det er essensielt å lykkes med dette for å oppnå våre definerte lønnsomhetsmål.

Insula opprettet i 2017 en konserninnkjøpsfunksjon som har hovedansvaret for å drive strategiske innkjøpsprosjekter. Funksjonen skal også over tid etablere kategoriledelse for de viktigste kategoriene på tvers av konsernets selskaper. Vi er i dag 4 dedikerte personer i funksjonen, men ser behov for en videre styrking av teamet.

Vi søker derfor etter en kategorileder med sterkt driv og stort engasjement som kan bidra i å bygge opp innkjøpsfunksjonen og realisere kostnadssynergier løpende.

Hovedoppgavene vil være prosjektledelse og analyse tilknyttet ulike konserninnkjøpsprogrammer i indirekte kategorier. Avhengig av kandidatens profil, vil også arbeidsoppgaver innenfor andre kategorier, samt mulighetsanalyser og integrasjonsarbeid, kunne legges inn i stillingens ansvarsområde.

Insula er et sjømatkonsern i meget sterk vekst, og personen vi rekrutterer vil få en unik mulighet til å bidra til konsernets videre utvikling både innenfor innkjøpsområdet og andre relevante funksjonsområder.

Konserninnkjøp er organisert som en del av Forretningsutvikling og er tett involvert i oppkjøp og integrasjonsprosessene. Kategorileder/analytiker vil rapporterer til leder for konserninnkjøp.

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Mastergrad i økonomi, industriell økonomi, ingeniørfag eller tilsvarende
 • Gode akademiske resultater
 • Ideelt sett har du 3 til 5 års erfaring fra strategisk innkjøpsarbeid i komplekse virksomheter, som kategorileder, strategisk innkjøper eller som analyseressurs innenfor innkjøpsfunksjonen
 • Erfaring fra konsulentbransjen og/eller næringsmiddelindustrien er ønskelig
 • Kategorierfaring fra indirekte kategorier er en fordel, men ikke en nødvendighet

Personlig profil

 • Strukturert, metodisk og fremdriftsfokusert prosjektleder
 • God kommersiell forståelse med egnemotivasjon knyttet til resultatoppnåelse
 • Sterk analytisk, og en dyktig bruker av analyseverktøy
 • Gode sosiale egenskaper
 • Evner å lede og arbeide effektivt i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, skandinavisk og engelsk

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig jobb i et innovativt arbeidsmiljø
 • En sentral rolle i utviklingen av en nyetablert betydelig aktør i nordisk sjømatsektor
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Oslo sentrum. En del reisevirksomhet må påregnes.

Søknad: Skriftlig søknad merkes «Kategorileder innkjøp/Analytiker» og sendes elektronisk med referanser, attester og vitnemål til kristel.pedersen@insula.no. Søknader behandles konfidensielt ved merknad om dette.
Ønsket tiltredelse: Etter avtale.
For spørsmål, kontakt Leder Konserninnkjøp Edgar Heitmann på telefon 906 944 60.
Søknadsfrist: Snarest. Vi vurderer kandidater løpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.