Insula AS

Insula AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter i det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten, og avdeling for marked og forretningsutvikling i Oslo. Vår bedriftsportefølje består av Lofotprodukt AS, MaxMat AS, Fiskcentralen AS, Conchilia AS og Lofoten Aqua AS i Norge og Marenor AB og Västkustfilé i Sverige. Totalt sysselsetter konsernet 770 ansatte, og forventet omsetningen i 2016 er på 2,3 mrd NOK.
For mer informasjon, se www.insula.no.