Insula Produksjon AS

Insula Produksjon AS utvikler og videreforedler sjømat til dagligvare-og storhusholdningsmarkedet i Norden. Virksomheten drives i moderne lokaler på Leknes i Lofoten, Bergen og Kongsvinger. Ved vår fabrikk på Leknes arbeider det 100 ansatte i produksjonen.

Insula Produksjon AS inngår i det nordiske sjømatkonsernet Insula AS, som med sine 18 fabrikker har over 1000 ansatte. I 2018 omsatte konsernet for NOK 5,5 mrd

Til vår fabrikk på Leknes søker vi en strukturert og nøyaktig

Kvalitets- og HMS-koordinator

Da en av våre dyktige kolleger går ut i permisjon, søker vi hennes stedfortreder til et 12 måneders vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Sikkerhet, kvalitet og effektivitet er av aller største betydning for oss, og vi søker en engasjert og drivende kandidat som har evnen til å få andre med seg til å utføre arbeid på en hensiktsmessig måte til det beste for individet og selskapet. 

Den rette kandidaten vil ha mulighet til å påvirke prosesser innen kvalitet og HMS for å sikre en mer effektiv og lønnsom drift. 

Stillingen vil samarbeide tett på tvers av fagene, fra innkjøp til produksjon og marked. Vår nye koordinator er detaljorientert med naturlig integritet som takler press fra både interne og eksterne aktører.

Kvalitets- og HMS-koordinator rapporter til Kvalitets- og HMS-leder Insula Produksjon Leknes.

Ansvarsområder:

 • Administrere, koordinere og optimalisere kvalitet- og HMS-system
 • Bidra ved opplæring i organisasjonen innen kvalitet og HMS
 • Administrere og følge opp avvikshåndtering
 • Koordinering av revisjoner og granskninger
 • Ansvarlig for prøvetaking, herunder registrering og oppfølging av analyseresultat
 • Gjennomføre hygienerunder og oppfølging tilknyttet funn
 • Oppfølging av forbrukerklager og reklamasjoner
 • Prosjektbistand i øvrige utviklingsprosjekt

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen næringsmiddelfag, matvitenskap, fiskerifag, farmasi eller tilsvarende
 • Kandidater med relevant fagbrev oppfordres til å søke
 • Erfaring fra liknende systematisk arbeid
 • Relevant erfaring fra næringsmiddelindustrien er ønskelig

 

INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Kvalitets- og HMS-koordinator lever etter.

 

I tillegg søker vi etter deg med følgende personlige egenskaper: 

 • Kvalitetsbevisst og initiativrik
 • Analytisk og strukturert 
 • Selvgående med stor grad av nøyaktighet
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

 

Vi tilbyr følgende:

 • En spennende og selvstendig jobb i et innovativt arbeidsmiljø 
 • Mulighet for å bidra til høy kvalitet og lønnsomhet innen foredlet sjømat
 • Konkurransedyktige betingelser 

 

Søknad: Skriftlig søknad og CV merkes "Kvalitets- og HMS-koordinator" og sendes med attester og vitnemål til HR-leder Insula Norge Merete Fæste Jentoft

 

Alle søkere blir behandlet konfidensielt. 

 

Ønsket tiltredelse: Snarest

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.