JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse AS søker etter personlig assistenter til jente i Molde

Jeg er en jente på 24 år som mottar tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), med et fast team av assistenter som jobber for meg.

Vi søker etter tilkallingsassistenter, og det vil være mulighet for fast ansettelse på sikt. Assistansen er døgnkontinuerlig og assistenter må kunne jobbe i helger og på natt.

Dine oppgaver vil være å yte praktisk og personlig bistand i og utenfor hjemmet slik at jeg kan leve et aktivt og meningsfylt liv.

Jeg jobber 3 dager i uken hvor mine assistenter bistår meg i arbeidet. På fritiden er jeg glad i nettspill, jeg liker å lese, høre på musikk og legge puslespill. Jeg er sosial og liker å ha mennesker rundt meg, gå i byen, biblioteket ol. Jeg er også svært glad i å reise, korte eller lengre turer.

Jeg søker deg som er utadvendt, sporty og initiativrik. Du må være tålmodig, kunne lytte, tilpasse deg mange ulike situasjoner. Det er viktig at du kan skape forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Du bør helst ha førerkort.

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Søknadsfrist søndag 22. april, søknader vurderes fortløpende

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.