JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse AS søker etter personlige assistenter til jente i Horten

Jeg er en jente på 24 år som i løpet av sommeren/høsten skal etablere meg i egen leilighet.

På grunn av min funksjonsnedsettelse trenger jeg assistanse for å leve et aktivt og meningsfylt liv, og søker etter deg som ønsker å bidra til dette.

Jeg har mange ulike interesser som blant annet: film, musikk, dans og håndball. Ellers liker jeg å sykle, bowle, gå turer i skogen, fiske og bade.

Arbeidsoppgavene vil bestå i praktisk hjelp, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Blant annet trenger jeg hjelp til kosthold og matlaging, innkjøp, personlig hygiene, praktisk bistand i leiligheten, følge på treninger/aktiviteter og motivering for å få en aktiv og meningsfull hverdag på egne premisser.

Assistansen skal gis hele døgnet bortsett fra den tiden jeg er på jobb, og det er hvilende nattassistanse. Det søkes etter assistenter i ulike stillingsbrøker og ved tilkallingsbehov. Det vil sannsynligvis bli søkt om en arbeidstidsordning som innebærer lengre arbeidsøkter.

Jeg søker etter assistent som er:

  • rolig, men utadvendt
  • sporty
  • positiv og initiativrik
  • tålmodig og skaper trygge rammer

Søkere bør ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Fint om du har førerkort.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist 01.06.18

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.