JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse søker etter personlige assistenter til dame bosatt i Rødberg, Nore og Uvdal kommune

Jeg er en dame i 60-årene som søker etter personlige assistenter i ulike stillingsbrøker dag, kveld og natt. På grunn av min funksjonsnedsettelse trenger jeg bistand til personlige og praktiske oppgaver i og utenfor hjemmet, og til å leve et mest mulig aktivt liv.

Jeg er blant annet interessert i matlaging og håndarbeid, så det er fint om du deler disse interessene. Det er også behov for assistanse og tilrettelegging i forbindelse med fysisk aktivitet/opptrening.

Ønskede kvalifikasjoner:

Du trenger ingen formell utdanning, da opplæring vil bli gitt.
Du må være en voksen person som er pålitelig, tålmodig og fleksibel.

Vi søker etter assistenter som er kreative og kan bidra til størst mulig grad av selvhjulpenhet.

Det er ønskelig med førerkort.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Søknadsfrist: 03.06.18

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.