JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse AS søker etter personlige assistenter til gutt i Horten

Jeg er en gutt på 20 år som på grunn av min funksjonsnedsettelse trenger assistanse til å leve et aktivt og meningsfylt liv. Jeg bor i egen leilighet og har ulike interesser som blant annet Playstation, fotball og golf. Det er svært viktig for meg med forutsigbarhet og struktur.

Arbeidsoppgavene vil bestå i praktisk og personlig hjelp, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Blant annet trenger jeg hjelp til kosthold/ernæring/matlaging, innkjøp, personlig hygiene, praktisk bistand i leiligheten, følge på treninger, og motivering for å få en aktiv og meningsfull hverdag på egne premisser. Assistansen gis gjennom hele døgnet (hvilende natt) bortsett fra tiden jeg er på skolen.

Jeg søker deg som er rolig, men utadvendt, sporty og initiativrik samtidig som du må være tålmodig og skape trygge rammer for meg.

Søkere må ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.
Det er nødvendig med førerkort (disponerer du egen bil er det en fordel).

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist mandag 25/6-2018

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.