JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse søker personlige assistenter til jente i Karmøy kommune

Det søkes etter personlige assistenter i deltidsstillinger til en liten jente med store medisinske og praktiske bistandsbehov, som trenger hjelp gjennom hele døgnet. Assistansen vil for det meste foregå i eget hjem sammen med familien, med det vil også være aktuelt med assistanse ved sykehusinnleggelser. Arbeidstid vil være på kveld, natt og i helger.

Assistenten må være selvstendig og kunne jobbe alene, og det påberegnes en del løft/ bæring så god fysisk form er en fordel.

Rett person vil bli en del av et team i en familie, så det er viktig at søkere er:

  • Voksen og pålitelig
  • Selvstendig
  • Positiv holdning, fleksibel og tålmodig

Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid, men opplæring vil bli gitt.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist 20.07.18. Søknader vurderes fortløpende.

Stillingsstørrelse etter avtale.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.