JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse AS søker etter personlig assistent med høyskoleutdanning til jente i Molde

Ledig 100 prosent stilling i fast ansettelse, med snarlig tiltredelse.

Jeg er en jente på 24 år som mottar tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), med et fast team av assistenter som jobber for meg.

Din oppgave vil være å yte praktisk og personlig bistand i og utenfor hjemmet slik at jeg kan leve et aktivt og meningsfylt liv. I tillegg vil høyskoleutdannet ha spesielt ansvar for utarbeidelse og oppfølging av tiltak og rutiner knyttet til enkelte utfordringer, samt opplæring og veiledning av andre assistenter i BPA-ordningen.

Jeg jobber 3 dager i uken hvor mine assistenter bistår meg i arbeidet. På fritiden er jeg glad i nettspill, jeg liker å lese, høre på musikk og legge puslespill. Jeg er sosial og liker å ha mennesker rundt meg, gå i byen, biblioteket ol. Jeg er også svært glad i å reise, korte eller lengre turer.

Jeg søker deg som er utadvendt, sporty og initiativrik. Du må være tålmodig, tilpasse deg mange ulike situasjoner og ha evne til å skape faste og trygge rammer.

Det er ønskelig at du er vernepleier med noen års erfaring, men andre med relevant utdanning og erfaring kan komme til vurdering.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist 10.08.18. Søkere vurderes fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.