JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse søker personlig assistent med 3-årig høyskoleutdanning til ung gutt i Kristiansund kommune

Jeg er en blid, sosial og aktiv gutt/ungdom som på grunn av min funksjonsnedsettelse trenger assistanse til å leve et aktivt og meningsfylt liv. Jeg har mange ulike interesser som blant annet svømming, gå på kino, musikk, kontakt med dyr, kjøre bil, gå tur og besøke venner.

Jeg har ikke verbalt språk, men kommuniserer ved bruk av kommunikasjonshjelpemidler. Kjennskap til ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er en stor fordel, men opplæring vil bli gitt.

Arbeidsoppgavene vil bestå i praktisk og personlig hjelp, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Siden jeg har behov for assistanse til å kommunisere, er dette en svært viktig oppgave for assistentene i det daglige.

Assistansen gis gjennom hele døgnet, bortsett fra den tiden jeg er på skolen. Arbeidstidsordning organisert med lengre arbeidsøkter («Nordsjøturnus»), hvor man jobber komprimert og har lengre friperioder. Det er 2:1 assistanse på dag/kveld og hvilende nattassistanse.

Jeg bor i separat leilighet med egen inngang tilknyttet familiens bolig. Siden jeg liker å kjøre bil (har egen bil), er det en fint om du har førerkort.

Det søkes etter en kreativ og aktiv assistent med 3-årig utdannelse innen helse eller pedagogikk i fast stilling. Den som ansattes skal ha medansvar for ulike aktivitets- og opplæringstiltak, og bistå med veiledning av øvrige assistenter.

Obligatorisk og systematisk opplæring og kompetanseutvikling hos assistentene er sentralt i JAG Assistanse. Assistentene blir tilbudt grundig opplæring og nødvendige kurs.

JAG Assistanse tilbyr gode betingelser og lønn hvor assistentenes bakgrunn, ansiennitet, alder og relevant kompetanse vektlegges. Det tilbys innskuddsbasert pensjon i KLP, og et treningstilskudd pr. måned.

Om dette høres spennende ut ser vi frem til å høre fra deg!

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Snarlig tiltredelse, søknadsfrist 10.8. Søknader vurderes fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.