JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse søker etter personlige assistenter til mann i Kristiansund

Det søkes etter personlige assistenter til mann i 50-årene som trenger assistanse til ulike oppgaver og gjennomføring av aktiviteter på grunn av sykdom/funksjonsnedsettelse. Arbeidstid vil være på dag, kveld og helg. Det søkes etter deltids- og tilkallingsassistenter.

Arbeidsoppgaver vil blant annet innebære:

  • Assistanse i forbindelse med trening og fysisk aktivitet 
  • Assistanse til matforberedelse og matlaging som et viktig bidrag til livskvalitet i sykdomsforløpet
  • Praktisk hjelp med innkjøp og noe husarbeid

Rett person vil bli en del av et team av familie og venner som hver dag kjemper for håp og livskvalitet for en mann som selv er svært sterk og med pågangsmot i en meget vanskelig situasjon. 

Vi søker etter deg som er:

  • sporty og kreativ ift aktivitet ved redusert mobilitet
  • interessert i matlaging og nysgjerrig på kosthold
  • positiv og initiativrik
  • ser muligheter istedenfor problemer
  • har førerkort

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Søknadsfrist 01.10.18. Søkere vurderes fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.