JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Til informasjon får arbeidsledere innsyn i alle søknader.

JAG Assistanse søker etter personlige assistenter til jente i Molde

Jeg er en jente på snart 11 år som søker personlige assistenter som vil bidra til at jeg kan få leve et godt og meningsfullt liv. Jeg har sammensatte funksjonsnedsettelser og epilepsi. Jeg uttrykker meg via lyder og mimikk, er veldig glad i musikk, liker å være ute i all slags vær og elsker å være i velværebassenget.

Jeg trenger assistenter som gir meg trygghet, forutsigbarhet og som har engasjement til å lære meg godt å kjenne og lese behovene mine. Det er ønskelig å ansette en vernepleier, men det er ingen forutsetning da grundig opplæring vil bli gitt.

Det planlegges for at assistansen i hovedsak skal foregå i egen leilighet nær familien, som forventes ferdigstilt våren 2019. Leiligheten blir godt tilrettelagt for meg og mine assistenter.

Arbeidstiden vil være dag, kveld, helg og hvilende nattassistanse. Det søkes etter assistenter i ulike stillingsstørrelser og tilkallingsassistenter. Det legges opp til en arbeidstidsordning som innebærer lengre arbeidsøkter, i første omgang knyttet til helgearbeid.

Det søkes etter assistenter som er:

  • Rolige og skaper trygge rammer
  • Tålmodig, engasjert og fleksibel
  • Har en positiv holdning og er pålitelig
  • Evnen til å jobbe selvstendig


Arbeidsoppgaver vil blant annet innebære:

  • Gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet
  • Praktisk og personlig bistand i henhold til mine behov


Fint om du har førerkort.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknad sendes via Jobbdirekte

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.