JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Til informasjon får arbeidsledere innsyn i alle søknader.

JAG Assistanse søker assistent med vernepleier- eller helsefaglig høgskoleutdanning til ung mann i Etne

Eg er ein ung mann i byrjinga av 20 åra som har tenester i form av BPA. Eg bur sentrumsnært i eigen bustad. Her har eg det supert, og trivs godt  i lag med assistentane mine. Noko av det kjekkaste eg veit er når eg og assistentane mine er på sykkeltur med tandemsykkelen  min.

Eg må ha hjelp til å ivareta personlig hygiene/stell, ernæring, fysisk og sosial aktivitet. Må også ha hjelp til huslege gjæremål.

Er du glad i å lage middag og god «kaffimat» som vi kan kose oss med, blir eg ekstra glad! Eg har ikkje verbalt språk, men forstår litt tale. Når eg vil kommunisere med deg,  bruker eg bilde og nettbrett. Når du er blitt godt kjend med meg, vil du også forstå kroppsspråket mitt! Eg likar godt å vere ute og er glad i song og musikk.

Er du ein vernepleier eller helsefaglig høgskuleutdanna som deler desse interessene med meg, håper eg du søker.

Du vil få en interessant jobb der du jobbar i team med andre assistentar, og med eit godt arbeidsmiljø. Assistenten i den aktuelle stillinga vil ha eit utvida ansvar i BPA-ordninga.

Arbeidet er organisert i Nordsjø-turnus i lange dagøkter i ei veke, deretter to veker fri.
Under jobbveka er eg behjelpeleg med å skaffe husvære.

Ser fram til å høyre frå deg!

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.