JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Til informasjon får arbeidsledere innsyn i alle søknader.

JAG Assistanse søker personlig assistenter - helgestilling og ferievikarer

Det søkes etter assistent til arbeid i helger, fortrinnsvis hver 2.helg
Det søkes også etter vikarer til arbeid i ferie- og helligdager, samt tilkalling.

Personen med assistansebehov er en ung dame med interesse for sang, dans og musikk, enkle hobbyaktiviteter, bading og noe friluftsliv. På grunn av en funksjonshemming trengs bistand til aktiviteter og ulike oppgaver i dagliglivet, basert på egne ønsker og behov.

Vi ønsker assistenter med følgende kvalifikasjoner:

  • Tydelig og godt norsk språk muntlig og skriftlig
  • Førerkort klasse B manuelt gir – må oppgis i søknaden
  • Kunne jobbe selvstendig og samtidig lojalt i forhold til instrukser 
  • God orden, kunne tilrettelegge for aktiviteter og jobbe målrettet
  • Godt humør og evne til å gi trygghet og ro i stressende situasjoner
  • Være stabil og ha god helse, samt være røyk- og snusfri på jobb.

Arbeidet innebærer praktisk og personlig assistanse i og utenfor hjemmet for å leve et aktivt og meningsfylt liv. Du må kunne jobbe profesjonelt i privat hjem og i godt samarbeide med assistansemottaker og arbeidsleder.

Det settes store krav til personlig egnethet og kjemi. 

Kvinnelige søkere foretrekkes.

Arbeidssted: Son/Moss

Søknadsfrist: snarest

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.