JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Til informasjon får arbeidsledere innsyn i alle søknader.

JAG Assistanse søker medarbeidere med helsefaglig eller pedagogisk kompetanse, til jente i Molde

Jeg er en jente på 11 år som søker personlige assistenter som vil bidra til at jeg kan få leve et godt og meningsfullt liv. Jeg har sammensatte funksjonsnedsettelser og epilepsi. Jeg uttrykker meg via lyder og mimikk. Jeg er veldig glad i musikk og liker å være ute i all slags vær. Jeg elsker å  være i velværebassenget, og som min assistent må du like å delta der sammen med meg.

Jeg trenger assistenter som gir meg trygghet, forutsigbarhet og som har engasjement til å lære meg godt å kjenne og lese behovene mine. Det er ønskelig at du har helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn.

Assistansen skal i hovedsak foregå i egen leilighet nær familien, som forventes ferdigstilt våren 2019. Leiligheten blir godt tilrettelagt for meg og mine assistenter.

Arbeidstiden vil være dag, kveld, helg og natt.
Stillingsstørrelse er 60%, men kan justeres etter avtale.
Det legges opp til en arbeidstidsordning som innebærer lengre arbeidsøkter, i første omgang knyttet til helgearbeid.

 

Det søkes etter assistenter som er:

  • Rolige og skaper trygge rammer
  • Tålmodig, engasjert og fleksibel
  • Har en positiv holdning og er pålitelig
  • Evnen til å jobbe selvstendig

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet innebære:

  • Gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet
  • Praktisk og personlig bistand i henhold til mine behov

Fint om du har førerkort.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist: 27.05.2019, men søknader behandles fortløpende

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.