JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Til informasjon får arbeidsledere innsyn i alle søknader.

JAG Assistanse søker etter medarbeidere med helsefaglig utdannelse til ung kvinne i Son/Moss

 

JAG Assistanse søker etter en medarbeider i 60% stilling med helsefaglig utdannelse, fortrinnsvis vernepleier/sykepleier som kan bidra med faglig veiledning i en BPA-ordning. Vi søker også etter en assistent til fast helgestilling, samt tilkallingsvikarer for kveld, helg/helligdager og ferier. 

Vi søker:

  • en fast ansatt i 60 % stilling med mulighet til utvidelse av stillingen med fagoppgaver og/eller nattvakter. Arbeidsplan med arbeid hver 3. helg
  •  assistent til fast helgestilling hver 2. helg i en BPA-ordning
  • tilkallingsvikarer, vesentlig for kveld, helg/helligdager og ferier.

Det er ønskelig med helsefaglig bakgrunn, men annen relevant erfaring kan bli vurdert.

Arbeidet er praktisk og personlig assistanse i og utenfor hjemmet for å kunne gi et godt, aktivt og meningsfylt liv for en ung kvinne med bistandsbehov.

Av fritidsinteresser kan nevnes musikk, bading, hobbyaktiviteter, noe friluftsliv og annet som kan skape glede og trivsel. Det er fint om du også har noen av disse interessene.

Vi søker etter en stabil og lojal person som har evne til å gi trygghet og ro i stressede situasjoner. Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert og trives med å jobbe profesjonelt i et privat hjem. Det er også viktig at du har god orden og er tilpasningsdyktig.

Den vi søker må også ha følgende kvalifikasjoner:

  • Kommunikasjonsvansker krever gode norskkunnskaper av den som ansettes, tydelig muntlig og skriftlig språk
  • Førerkort klasse B manuelt gir - oppgis i søknaden
  • Røyk- og snusfri på jobb

Det legges stor vekt på personlig egnethet og kjemi

Av hensyn til arbeidets art oppfordrer vi kvinner til å søke

Arbeidssted: Son/Moss

For rette vedkommende kan det tilbys (gjelder for fast ansatt i 60% stilling):

  • Individuell lønnsplassering, god forsikrings- og pensjonsordning,
  • tilskudd til helsebringende aktivitet, kurs og opplæringstiltak

Ansettelse etter avtale.

Søknadsfrist: 16. juni, søknader vurderes fortløpende.
Vennligst opplys i søknaden hvilken stilling du søker på. 

Søknad og CV sendes via Jobbdirekte.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.