JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Til informasjon får arbeidsledere innsyn i alle søknader.

JAG Assistanse søker etter personlig assistent til ung dame i Horten

Stillingen gjelder i første omgang som tilkallingsassistent, men med mulighet for fast ansettelse på sikt.

Jeg er en ung dame på 26 år som akkurat har flyttet inn i egen leilighet.

På grunn av min funksjonsnedsettelse trenger jeg assistanse for å leve et aktivt og meningsfylt liv, og søker etter deg som ønsker å bidra til dette.

Jeg har mange ulike interesser som blant annet: film, musikk, dans og håndball. Ellers liker jeg å sykle, bowle, gå turer i skogen, fiske og bade.

Arbeidsoppgavene vil bestå i praktisk hjelp, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Blant annet trenger jeg hjelp til kosthold og matlaging, innkjøp, personlig hygiene, praktisk bistand i leiligheten, følge på aktiviteter og motivering for å få en aktiv og meningsfull hverdag på egne premisser.

Assistansen gis gjennom hele døgnet (hvilende natt), bortsett fra den tiden jeg er på jobb. Det er etablert en arbeidstidsordning som innebærer lengre arbeidsøkter.

Jeg søker etter en assistent som er:

  • rolig, men utadvendt
  • sporty
  • positiv og initiativrik
  • tålmodig og skaper trygge rammer

 Søkere bør ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Fint om du har førerkort.

 

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist 24.06.19.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.