JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Til informasjon får arbeidsledere innsyn i alle søknader.

JAG assistanse søkjer medarbeidarar med helsefagleg eller pedagogisk kompetanse, til ei ung dame på Voss

Eg er ei ung dame på 20 år, som søkjer personlege assistentar til min nye BPA-ordning. Eg bur i eigen leilegheit i Voss Kommune, og er ei glad og positiv dame. Eg har funksjonsnedsettelsar, og har behov for struktur og forutsigbarheit, støtte og veiledning gjennom dagen. Som min assistent vil dine oppgåver væra å assistera med personleg hygiene, daglege gjeremål i heimen, i jobb og fritidsaktivitetar. Eg likar friluftsaktivitetar heile året, som ski, sykling og spaserturar. Er veldig glad i musikk, dans og sosiale arenaer, og likar godt å være saman med dyr.

Kvalifikasjonar hjå søkjar:
Det er ynskjeleg med helsefagleg eller pedagogisk kompetanse. Det er ein fordel om du har erfaring med mennesker med kognitive funksjonsnedsettelsar, men andre kan og søkje.

Det søkjes medarbeidarar som:
Likar å væra ute, er påliteleg og rolege og kan arbeide sjølvstendig, er tolmodige og fleksible. Har gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg, personlege eigenskapar vert og vektlagt. På grunn av arbeidets art, oppfordrer vi damer til å søkje.

Har førarkort kl. B.

Arbeidstid:
Arbeidstid vil være turnus dag/kveld/natt. Med stillingsstørrelse etter avtale

Søknadsfrist: 20.juli 2019, men søknader behandlast fortløpande

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.