JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

Vil du bli ein del av mitt BPA-Team?

JAG Assistanse søkjer personlege assistentar til etablering av BPA-ordning i Volda.

Eg er ei positiv dame på 55 år med samansette funksjonsnedsettingar. Dette gjer at eg har behov for assistanse til ulike gjeremål gjennom døgnet. Ei av mine utfordingar er talevanskar.

Eg er for tida på eit rehabiliteringsopphald, og har eigen bustad som eg skal flytte tilbake til når eg har tilsett assistentar. Eg treng blant anna tilrettelegging og hjelp i personlege gjeremål, husarbeid, aktivitet/trening og andre praktiske og organisatoriske gjeremål i kvardagen. Eg er kulturinteressert og håper du deler denne interessa med meg.


Eg søkjer deg som:

  • Har tolmod og er strukturert
  • Har gode samarbeidsevner
  • Har godt norsk språk, munnleg og skriftleg

Det er fint om du har liknande arbeidserfaring, men det er ingen føresetnad, då opplæring vil bli gitt. Dei tilsette vil ha ulike stillingsbrøkar, fordelt på dag, kveld og natt. Storleik på stilling og dato for tiltreding etter avtale.


Eg søkjer i tillegg ein assistent med utvida ansvarsområde, som kan være min medarbeidsleiar.

I samarbeid med meg skal du blant anna:

  • Utarbeide arbeidsplan og bemanningsplan
  • Hjelpe til ved rekruttering av nye assistentar
  • Assistere i kontakt og samarbeid med kommunalt hjelpeapparat og BPA-leverandør.

 Ønskjelege kvalifikasjonar:

  • Strukturert.
  • Positiv.
  • Erfaring med planarbeid.
  • Pedagogisk -, sosial- eller helsefagleg kompetanse/utdanning.

Det er ønskeleg at medarbeidsleiar jobbar mest på dagtid, og i stor stillingsprosent.

 

Individuell lønnsplassering, god forsikring- og pensjonsordning. Tilskudd til helsebringende aktivitet, kurs- og opplæringstiltak.

Søknadsfrist: 17.11.19          Søknadane blir handsama fortløpande.

 

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.