JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

Søker engasjert assistent til mitt BPA-team

Jeg søker deg (fortrinnsvis med vernepleie,-sykepleie, helsefaglig utdannelse eller annen erfaring innen helse) til min BPA- ordning. Stillingen gjelder et 60% vikariat, med mulighet for fast ansettelse etterhvert.  

Jeg søker deg som:

  • Kan godt norsk, både skriftlig og muntlig
  • Har førerkort klasse B (manuelt gir)
  • Kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
  • Er tålmodig, og som har et stort engasjement for å bli kjent med meg og bidra til glede og trivsel i min hverdag!
  • Er positiv og glad, samtidig som du kan holde deg rolig i krevende situasjoner
  • Er pålitelig og stabil
  • Kan skape forutsigbarhet og trygghet i hverdagen min
  • Er røyk- og snusfri på jobb

Jeg er en ung dame som har behov for assistanse hele døgnet. Arbeidet innebærer praktisk og personlig assistanse i og utenfor mitt hjem, for å bidra til at jeg skal kunne leve et godt, aktivt og meningsfylt liv. Noen av mine interesser er musikk, svømming, lette hobbyaktiviteter og baking.

Personlig egnethet og kjemi vektlegges i stor grad. Av hensyn til arbeidets art ønskes kvinnelige søkere.

Arbeidssted: Vestby/Moss

Ansettelse etter avtale

 

Søknadsfrist: 05.01.2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.