JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

100 % stilling som fagansvarlig vernepleier/sykepleier

Jeg er en dame som mottar tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse(BPA)

Nå søker jeg etter vernepleier/sykepleier med glimt i øye og ”hjerte på rette stedet” som kan lede mitt team av assistenter og ha ansvar for faglig veiledning.

Jeg er glad i musikk, dans, driver tilrettelagte hobbyaktiviteter og matlaging.

Når helsen tillater det liker jeg svømming, skogturer, kanoturer og oppleve ting i nærmiljøet. 

Du bør være utdannet vernepleier/sykepleier, men annen 3-årig helsefaglig utdannelse med relevant erfaring kan komme til vurdering. 

Arbeidet innebærer:

 • tett samarbeid med meg, verge og øvrige assistenter
 • ivareta mine rettigheter, krav og behov ihht vedtak og lovverk.
 • ha ansvar for oppfølging av rutiner, opplærings-og behandlingstiltak
 • ha ansvar for faglig veiledning,  kartlegging og miljøterapeutiske tiltak
 • aktivisere, motivere, bistå og veilede i alle daglige gjøremål og tilrettelegge for en meningsfull hverdag og fritid

Jeg søker etter deg som:

 • har godt humør og ”stå-på-vilje”
 • som er trygg i sin faglige rolle, løsningsorientert og ser muligheter for videreutvikling og mestring.
 • som kan håndtere stressende og utfordrende situasjoner med ro og tålmodighet
 • som kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet, samt ha god orden
 • som kan utføre daglige huslige gjøremål og jobbe profesjonelt i privat hjem
 • som er stabil, har god helse og kan være røyk- og snusfri på jobb
 • som har et klart og tydelig norsk språk, muntlig og skriftlig  og god norsk språkforståelse
 • har førerkort for bil med manuelt gir

Den personlige egnethet og kjemi er av avgjørende betydning for et godt miljø og blir sterkt vektlagt. I min situasjon foretrekker jeg kvinnelige søkere.

Det kan tilbys:

 • Spennende og utfordrende arbeid
 • Individuell lønnsplassering
 • Gode forsikring- og pensjonsordninger
 • Tilskudd til helsebringende tiltak
 • Kurs og opplæringstiltak
 • Tverrfaglig  samarbeid med andre instanser

Ansettelse: etter avtale

Arbeidssted: Vestby/Moss

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.