JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

JAG Assistanse søker etter personlige assistenter til jente bosatt på Nesodden

Jeg er ei positiv og glad jente på snart 22 år med behov for assistanse til ulike gjøremål gjennom døgnet. Jeg trenger bistand til å strukturere hverdagen, og for å leve et selvstendig liv.

Jeg bor med familien, men planlegger å flytte for meg selv på sikt.

Jeg trenger tilrettelegging og hjelp med personlige og praktiske gjøremål, husarbeid, aktivitet/trening og deltakelse i sosiale aktiviteter.

Mine interesser er blant annet musikk (piano og gitar), være aktiv, men jeg har også behov for ro og stabilitet.

Det søkes etter assistenter i stillinger opp til 100 %, foreløpig mest dagøkter, men på sikt vil det være heldøgnsassistanse med hvilende natt.

Jeg søker deg som er god til å tilrettelegge og motivere, du må være omsorgsfull, positiv og strukturert. Du må gjerne ha erfaring fra lignende arbeid, og førerkort klasse B.

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Søknadsfrist: 08.04.2020, søknader vil bli behandlet fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.