JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

JAG Assistanse søker tilkallingsassistenter til ei ung jente i Spydeberg

Jeg er ei jente på snart 14 år som søker etter tilkallingsassistenter til min BPA- ordning. Jeg bor i Spydeberg sammen med mamma, stefar, to søsken, katter og en hund. På grunn av min funksjonsnedsettelse trenger jeg assistanse for å leve et aktivt og meningsfylt liv, og søker etter deg som ønsker å bidra til dette. 

Arbeidsoppgavene vil bestå i praktisk hjelp, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Jeg liker å være aktiv, blant annet gå turer med hunden, kjøre bil og være med venner. Men, jeg trenger også ro og hvile. Da ser jeg på Ipad, hører på musikk eller ser på tv.

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med både helsefagarbeidere og vernepleiere, men ikke et krav da personlig egnethet kan kompensere for dette. PÅ grunn av arbeidets art oppfordres kvinner til å søke.

Det søkes medarbeidere som: 

  • Liker å være ute, er pålitelig, rolig, som klarer å jobbe selvstendig, men også i team. 
  • Du må kunne være fleksibel, da dagene mine varierer. 
  • Er ryddig, og løsningsorientert.
  • Du må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
  • Ha førerkort klasse B. 

Arbeidstid:

Arbeidstid vil hovedsakelig være dag, kveld og helg, men noe natt kan også påberegnes.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist: 01.05.20, men søknader vil bli vurdert fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.