JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

JAG Assistanse søker personlige assistenter for mann på Sunndalsøra

Jeg er en mann i 50-årene med sammensatte funksjonsnedsettelser. Disse gjør at jeg har behov for assistanse til personlige og praktiske gjøremål, både i- og utenfor hjemmet. Jeg bor i egen bolig, og har egen bil.

Jeg trenger hjelp til aktivisering/trening og tilrettelegging av hverdag og fritid, samt i samvær med mine barn og deltakelse i forbindelse med deres aktiviteter.

Jeg liker å være ute i naturen, fiske, gå på tur og sykkelturer. Er glad i musikk, høytlesning, å høre på radio/podcast.

KVALIFIKASJONER
Det søkes etter personer som:

  • er positive og kreative
  • har tålmodighet
  • er strukturerte og tydelige
  • har gode språklige kommunikasjonsevner
  • har førerkort

Det ønskes søkere som har erfaring med personer med funksjonsnedsettelser eller har helsefaglig kompetanse, men det er ingen forutsetning.
Opplæring vil bli gitt.

Personlig egnethet er avgjørende og blir sterkt vektlagt.

Assistansen er døgnbasert med turnus: dag/kveld/natt/helg.
Stillingsstørrelse: tilkalling/vikar

SØKNADSFRIST:  02.08.2020
Søknader vil bli behandlet fortløpende

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.