JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

JAG Assistanse søker personlige assistenter for en dame i Midsund

Jeg er en dame på 46 år med funksjonsnedsettelser, som har personlig assistanse i eget hjem.

Jeg er rullestolbruker og trenger assistanse til personlig stell, praktiske gjøremål og aktiviteter både i - og utenfor hjemmet. Jeg er glad i å være ute på tur, være på aktivitetssenteret og besøke familie og venner.

Assistansen er døgnkontinuerlig, og arbeidstiden vil fortrinnsvis være i turnus i helger, samt på tilkalling etter avtale.

Jeg søker etter assistenter som:

  • er positive og tålmodige
  • tar initiativ og kan arbeide selvstendig
  • har førerkort kl B

Du trenger ingen formell utdanning, da opplæring vil bli gitt.
Vi oppfordrer studenter og skoleelever over 18 år til å søke.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist 30.09.2020. Søknader vurderes fortløpende.