JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

JAG ASSISTANSE SØKER PERSONLIGE ASSISTENTER TIL UNG DAME

Arbeidet gjelder praktisk og personlig assistanse i og utenfor hjemmet, for å bidra til at assistansemottaker skal kunne leve et godt, aktivt og meningsfylt liv.

 • Vi søker etter helsefagarbeider til et langtidsvikariat i en 50% stilling, med mulighet for fast ansettelse
 • Vi søker også etter tilkallingsassistenter

Assistansemottaker har sammensatte og komplekse funksjonshemminger.
Du bør være en person som kan bruke din erfaring/kompetanse til å ta avgjørelser i ulike situasjoner basert på assistansemottakers behov.

Du bør være faglig interessert, ha erfaring og et ønske om å kunne utvikle deg videre.

Jeg søker deg som:

 • Kan godt norsk, både skriftlig og muntlig
 • Har førerkort klasse B, manuelt gir
 • Kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er tålmodig, og som har et stort engasjement for å bli kjent med meg og bidra til glede og trivsel i min hverdag!
 • Er positiv og glad, samtidig som du kan holde deg rolig i krevende situasjoner
 • Er pålitelig og stabil
 • Kan skape forutsigbarhet og trygghet i min hverdag


Vi kan tilby:

 • JAG Assistanse har tariffavtale, i tillegg individuell lønnsplassering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kompetansebygging: JAG Assistanse tilbyr et eget opplæringsprogram for assistenter, i tillegg dekkes individuelt tilpassede kurs
 • Minimum en uke med opplæring sammen med en erfaren assistent og- eller arbeidsleder
 • Vi dekker treningsutgifter inntil 300 kroner pr måned

 

Personlig egnethet og kjemi er av avgjørende betydning, og blir sterkt vektlagt.

Søknader vurderes fortløpende, søknadsfrist 30/9