JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

Jag Assistanse søkjer tilkallingsvikar til BPA-ordning i Volda

VIL DU BLI EIN DEL AV MITT BPA-TEAM?

Eg er ei positiv dame på 55 år med samansette funksjonsnedsettingar. Dette gjer at eg har behov for assistanse til ulike gjeremål gjennom døgnet. Ei av mine utfordingar er talevanskar.

Eg har eigen bustad, og treng blant anna tilrettelegging og hjelp i personlege gjeremål, husarbeid, aktivitet/trening og andre praktiske og organisatoriske gjeremål i kvardagen. Eg er kulturinteressert og håper du deler denne interessa med meg.

Eg søkjer deg som:

  • Har tolmod og er strukturert
  • Har gode samarbeidsevner
  • Har kjennskap til pc
  • Har godt norsk språk, munnleg og skriftleg

Om du er personleg eigna, vektleggast.

Det er fint om du har liknande arbeidserfaring, men det er ingen føresetnad, då opplæring vil bli gitt. 

Dei tilsette arbeider i turnus fordelt på dag og kveld.

Tiltreding etter avtale.

Arbeidstida vil variere mellom dag og kveld, etter avtale.

JAG Assistanse har tariffavtale og individuell lønnsplassering, god forsikring- og pensjonsordning. Tilskot til helsebringande aktivitet, kurs- og opplæringstiltak.

Søknadsfrist:  05. oktober 2020.  

Søknadane blir handsama fortløpande