JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

Søkar engasjert vernepleier til mitt BPA-team

Vikariat ledig i 95 prosent stilling, med mogelegheit for fast tilsetjing på sikt.

Eg er ein ung mann, i byrjinga av 20 åra, som bur sentrumsnært i Etne  kommune.

Eg søkar etter vernepleier, som skal assistere meg med personlige oppgaver, fysisk og sosial aktivitet, samt ulike praktiske oppgaver i heimen min.

Eg har ikkje språk, men forstår enkel tale. Når du er blitt godt kjend med meg, vil du forstå kroppsspråket mitt. Eg gjer meg også forstått ved å bruke bilder og nettbrett.

Eg likar godt å vere ute, og ekstra kjekt er det når vi tar oss ein tur på tandemsykkelen min.

Du vil få ein interessant jobb, der du jobbar i team med andre assistentar i eit godt arbeidsmiljø.

Ein jobbar i Nordsjøturnus med langvakter dag/kveld-1 veke på, 2 veker fri. Det er egne assistentar på natt.

Som vernepleier i BPA-ordninga, vil du ha eit utvida fagansvar inkludert opplæring og rettleiing.

Håper å høyre frå deg.

Personleg eignaheit tilleggjas sterk vekt.