JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

JAG Assistanse AS søker Jurist

Har du et brennende engasjement for likestilling og rettferdighet?

Vi oppretter en 80-100 % stilling som juridisk rådgiver.

JAG Assistanse AS trenger deg som er faglig engasjert, kunnskapsrik og ønsker å bidra med videreutvikling av JAG i årene fremover.

Hovedoppgavene vil være utvikling innenfor det juridiske området.

Videre vil arbeidsoppgavene omfatte bl.a.:

  • Juridisk bistand og rådgivning til BPA-ordningene
  • Bistå med håndtering av søknader og klagesaker
  • Selvstendig juridisk saksbehandling 
  • Dokumentasjon og dokumenthåndtering
  • Utarbeide veiledningsmateriell og maler

Vi søker primært deg med engasjement for likestilling og ønsker å arbeide for en ideell BPA-leverandør. 

Arbeidet krever at du er ansvarsfull, nøyaktig, faglig engasjert og har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er en fordel om du har kjennskap til BPA-feltet og kompetanse innen kontraktsrett, arbeidsrett, kommunal forvaltning og personvern/GDPR. Stillingen krever at du har juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap og relevant arbeidserfaring fra nevnte rettsområder.

Søker må kunne arbeide selvstendig og strukturert, ha gode kommunikasjonsegenskaper og samtidig jobbe godt i team. Mulighet for samarbeid med juridisk avdeling i Brukerkooperativet JAG i Sverige. Stillingen rapporterer direkte til daglig leder i JAG Assistanse AS.

Noe reisevirksomhet må påregnes når samfunnet åpnes opp igjen.

Vi tilbyr:

  • Individuell lønnsplassering
  • God pensjonsordning
  • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
  • Fleksitid

Vi oppfordrer menn til å søke stillingen, og innkaller til intervju fortløpende.

Søknadsfrist: 31. januar 2021

Spørsmål kan rettes til daglig leder Cathrine Schumann på tlf. 469 59 224 eller pr. e-post: cathrine.schumann@jagassistanse.no eller HR-rådgiver Tone Beate Løkke på tlf. 468 18 425 eller e-post tone.lokke@jagassistanse.no