JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

TILKALLINGSVIKAR – BPA

Jeg er en ung kvinne bosatt i Kristiansund som sitter i rullestol. Jeg har kjæreste i Trondheim, og i den forbindelse er jeg på utkikk etter tilkallingsassistenter som kan bistå meg her hjemme og når jeg er i Trondheim. Dine arbeidsoppgaver hos meg vil være assistanse til personlig hygiene og praktisk bistand.

Stillingen krever ingen utdanning. Jeg søker assistenter som er positive, lærevillige og har god orden.

Det tilbys fleksibel arbeidstid og du vil jobbe ut ifra en varierende, 4 ukers turnus som inkluderer helgearbeid.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 27.05.21, men søknader vurderes fortløpende.