JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

JAG Assistanse søker tilkallingsassistenter til mann bosatt i Mysen, Indre Østfold.

Jeg er en humørfylt kar på 61 år som ser etter tilkallingsassistenter som kan bistå meg ved personlig stell og generell praktisk bistand.

Jeg er en sosial mann som liker å gå på cafe og lignende. Jeg har egen bil, men kjører ikke selv. Det er derfor viktig at du har førerkort klasse B og at du allerede kan, eller er villig til å lære deg å kjøre en stor bil med automatgir.

Jeg ønsker fortrinnsvis assistenter på min egen alder, og du må være omgjengelig og til å stole på da arbeidsplassen er i mitt private hjem.

Du må kunne følge meg til fastlege og andre avtaler ved behov.

 

Arbeidstiden er mandag, onsdag og fredag fra 08.00-15.00, tirsdag, torsdag og helg fra 08.00-12.00. På sikt vil dette kunne endre seg.

JAG Assistanse har tariffavtale og tilbyr gode betingelser og lønn hvor assistentenes bakgrunn, ansiennitet, alder og relevant kompetanse vektlegges.  

 

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Søknadsfrist 30.06.2021, søkere vil bli vurdert fortløpende.