JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

JAG Assistanse søker personlege assistentar til ung dame i Volda

Eg er ei jente på 25 år som søker etter assistenter og tilkallingsassistenter. Eg treng ein engasjert og flink person som likar å ta ansvar og følge opp praktiske oppgåver.

Eg har diagnosa epilepsi og treng hjelp til tilsyn og tryggheit i kvardagen. Du treng inga formell utdanning og opplæring vil verte gitt. Eg bur i eiga bustad og assistansen vil vere i og utanfor heimen.

Eg er på jobb på dagtid, og ynskjer å ha eit aktivt og sosialt liv slik som eg ynskjer. Arbeidstida vil vere på ettermiddag/kveld i vekedagane og dag/kveld i helgane. Langvakter i helgane kan vere eit alternativ. Stillingsstørrelse etter avtale.

Eg er ei sosial og aktiv jente som likar å vere i aktivitet. Turgåing i nærområdet, men også fjellturar er noko eg likar veldig godt. Likar å besøke venner, pc, spele kort/brettspel. Det er fint om du delar nokon av desse interessene med meg og det er ein fordel at du har førarkort.

Personleg egnethet tilleggas stor vekt.

Vi tilbyr:

  • JAG Assistanse har tariffavtale og individuell lønsplassering
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Opplæring og relevante kurs
  • Ein variert og spennande jobb

Søknadsfrist: 03.10.2021

Søknader vurderast fortløpande. Tiltreding snarast mogleg.