JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

JAG Assistanse søker personlige assistenter til ung mann i Kristiansund

Stillingene gjelder tilkallingsassistenter, med mulighet for fast stilling på sikt.

Jeg er en blid, sosial og aktiv ung mann som på grunn av en sammensatt funksjonsnedsettelse trenger assistanse for å leve et aktivt og meningsfylt liv. Jeg har mange ulike interesser som blant annet svømming, gå på kino, musikk, kontakt med dyr, kjøre bil, gå tur og besøke venner.

Jeg har ikke verbalt språk, men kommuniserer ved bruk av kommunikasjonshjelpemidler (ASK). Arbeidsoppgavene består i praktisk og personlig hjelp, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet.

Assistansen gis gjennom hele døgnet med 2:1 assistanse på dagtid, og hvilende nattassistanse. Arbeidstidsordning organisert med lengre arbeidsøkter («Nordsjøturnus»), hvor man jobber komprimert og har lengre friperioder

Det er ønskelig med fagbakgrunn innen helse eller pedagogikk, eventuelt relevant erfaring. Personlig egnethet tillegges derimot stor vekt.

Vi søker etter deg som er:

  • positiv og fleksibel
  • liker utfordringer og er lærevillig
  • like å jobbe i team
  • er trygg og stabil


Obligatorisk og systematisk opplæring og kompetanseutvikling hos assistentene er sentralt i JAG Assistanse. Assistentene blir tilbudt grundig opplæring og nødvendige kurs.

JAG Assistanse har tariffavtale og tilbyr gode betingelser og lønn hvor assistentenes bakgrunn, ansiennitet, alder og relevant kompetanse vektlegges.