JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

Jente 23 søkjer personleg assistent på Voss!

Eg er ei sosial, glad og positiv jente som nyleg har fått eigen leilighet på Voss.

Eg har Down syndrom og søkjer personleg assistent.
På grunn av min funksjonsnedsettelse, har eg behov for struktur, forutsigbarheit og støtte gjennom dagen.  Eg har språkvanskar, som krever at du som assistent har stor tålmodighet og gode formidlingsevner.

Mine interesser er:

  • friluftsaktivitetar
  • ski, sykling, gå turar i skog og mark.
  • veldig glad i dyr, musikk, dans, fotball
  • vere med venner

Som min personleg assistent vil arbeidsoppgåvene vera å assistera meg i jobb, heime og på fritidsaktivitetar. Eg treng også bistand til mine personlege behov. 

Du bør:

  • vere tålmodig, sosial, utadvent, sjølvstendig og har gode kommunikasjonsevner
  • ha gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg
  • likar å vere ute
  • ha førarkort


Arbeidstid:

Arbeidstid vil vere dag, kveld og helg.

Det søkes etter assistent i ca. 70 % fast stilling med evt. mulegheit for meir.
Personlege eigenskapar vert vektlagt  

Søknadsfrist: 17.02.2022,  søknader behandlast fortløpande.