JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

JAG Assistanse søker assistenter som liker å ta ansvar

Jeg er en blid jente på 21 år med godt humør. På grunn av min funksjonsnedsettelse trenger jeg bistand til ulike personlige- og praktiske oppgaver. Jeg sitter i rullestol, har egen bil så jeg har behov for at du har førerkort.

Jeg er på jobb hver ukedag, og trenger hjelp til å leve et aktivt og sosialt liv slik jeg ønsker. Jeg bor også i eget hus på Vossestrand.

Mine interesser er musikk, dans, spille spill, nettbrett/pc og besøke venner.

Jeg trenger deg som er:

  • Engasjert
  • Liker å ta ansvar og ser løsninger
  • Tålmodig og fleksibel
  • Lyttende og flink med mennesker
  • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Arbeidstiden vil være i hovedsakelig være på ettermiddag/kveld, natt, helger og i ferie/friperioder.

På grunn av arbeidets art oppfordres kvinner til å søke. Har du helsefaglig bakgrunn eller erfaring med lignende arbeid, er dette en fordel.

Jeg søker etter:

  • 1 fast assistent i 50 % stilling
  • 1 i vikariat i ca. 80 %
  • Tilkallingsassistenter

Personlig egnethet er av stor betydning i stillingene

Søknadsfrist: 30.01.2022 Søkere vurderes forløpende