JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 650 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs nye kulturkode.

JAG Assistanse søker personlig assistent for en dame i Trondheim

Jeg er en dame på 48 år som bor i Trondheim.

Jeg har funksjonsnedsettelse, og trenger assistanse for praktiske gjøremål, som husarbeid, matlaging, bistand for innkjøp og transport m.m

Du må være en person som er selvstendig, pålitelig, fleksibel, har førerkort B og er 23 år eller eldre, grunnet forsikring.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Assistansen foregår hovedsakelig på dagtid.

JAG tilbyr:

Tariffavtale og individuell lønnsplassering hvor assistentens bakgrunn, ansiennitet og relevant kompetanse vektlegges.

Arbeidstid etter avtale.

Stillingstype: tilkalling

Tiltredelse: snarest

Søknader behandles fortløpende.